Werkwijze

 

Aanmelding

Na uw aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt bij u thuis plaats of in de zorginstelling waar u verblijft. Vaak is het prettig als een begeleider of familielid hierbij aanwezig is. 

In het kennismakingsgesprek moet uw financiële situatie in kaart worden gebracht; is er balans tussen uw inkomsten en uitgaven, en is er sprake van schulden. In dit gesprek moet duidelijk worden of beschermingsbewind voor u het juiste product is. Hiernaast is deze kennismaking bedoeld om u te vertellen wat de bewindvoerder voor u kan betekenen. 

 

Vervolg stap na kennismakingsgesprek

Als u besluit een aanvraag te doen tot onderbewindstelling wordt samen met u een intakeformulier ingevuld met nog een aantal noodzakelijke formulieren voor de rechtbank. Enige tijd nadat het formulier is ingestuurd, wordt u opgeroepen voor een zitting van de rechtbank, om de onderbewindstelling te laten ingaan. Tijdens deze zitting zal de bewindvoerder ook aanwezig zijn. 

 

Na de uitspraak

Nadat de rechtbank ons tot bewindvoerder heeft benoemd, worden er twee bankrekening geopend. Dat zijn een betaalrekening (beheerrekening) en een leefgeldrekening. Vervolgens wordt er een budgetplan opgesteld, waarin inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden zijn geïnventariseerd. In overleg wordt de hoogte van het leefgeld vastgelegd. De bewindvoerder betaalt uw vaste lasten, en maakt wekelijks of maandelijks of hoe u maar wilt het leefgeld over op de leefgeldrekening. Voor extra uitgaven zoals vakantie, aanschaf van spullen voor uw woning moet de bewindvoerder beslissen of daar de financiële ruimte voor is. Voor betalingen boven de €1500,- moet altijd toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. 

 

Hoeveel leefgeld krijg je per week als je onder bewind staat?

De hoogte van het bedrag aan leefgeld is grotendeels afhankelijk van jouw financiële situatie. Er is dus geen wettelijk minimum aan leefgeld. Wij proberen altijd rekening te houden met de leefsituatie en of het toereikend is. Als leidraad kun je onderstaand overzicht aanhouden.

Het normbedrag is € 40,- per week voor de eerste persoon en voor elk ander gezinslid € 10,- per gezinslid.

Eenpersoonshuishouden: €40,- per week
Tweepersoonshuishouden: € 50,- per week
Gezin met 2 kinderen: € 70,- per week
Gezin met 4 kinderen: € 90,- per week
Alleenstaande met 2 kinderen: € 60,- per week

Inzicht betaalrekeningen

Via de internet pagina van Onview heeft u altijd inzicht in de inkomsten en uitgaven op uw betaalrekening. Indien gewenst wordt u maandelijks een uitdraai toegestuurd. Minimaal een keer per jaar komt de bewindvoerder bij u op bezoek en bespreekt deze onder andere de financiële zaken van afgelopen periode en de eventuele wensen voor de toekomst. 

 

Voor meer informatie over de werkwijze van de overige producten verwijs ik u naar het bijgevoegde document.