Budgetbeheer

Budgetbeheer wat is dat eigenlijk? 

Budgetbeheer oftewel inkomensbeheer wordt aangeboden aan mensen die moeite hebben met het zelfstandig beheren van hun financiën. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bij schulden, geen kennis hebben van de sociale kaart, een traject van revalidatie, een overlijden ect.  

 

My Financial Concern kan u helpen om in dit soort situaties weer controle te krijgen over uw inkomsten en uitgaven. Budgetbeheer kan voor een korte of langere periode ingezet worden. Het hangt van uw situatie af of u weer zelfredzaam genoeg bent om uw financiën weer te beheren.

  

Bij de aanmelding analyseren we gezamenlijk uw situatie om u een passende oplossing te kunnen aanbieden. U leert tijdens het budgetbeheer overzicht te creëren in uw inkomsten en uitgaven en een budgetplan op te stellen. Er kan alleen budgetbeheer worden uitgevoerd als er sprake is van een inkomen. Dit kan een inkomen zijn uit arbeid of van de UWV, W&I (sociale zaken en werkgelegenheid) of een andere inkomstenbron. Indien u niet over een inkomen beschikt kan er dus geen budgetbeheer voor u worden uitgevoerd.  

 

Verschil met beschermingsbewind                          

Budgetbeheer is minder verstrekkend, en meer dan beschermingsbewind op samenwerking gericht. Wanneer er sprake is van budgetbeheer bent u, ondanks het feit dat wij uw financiën voor u beheren, nog steeds in staat om zelf over uw financiën te beslissen. U bent uiteindelijk ook zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

 

Bij budgetbeheer hoeft u niet voor de kantonrechter te verschijnen. Het budgetbeheer vindt op vrijwillige basis plaats op grond van een volmacht tussen u en My Financial Concern. Hierin geeft u aan dat wij namens u uw financiële handelingen mogen verrichten. ook is beëindiging van het budgetbeheer op uw verzoek eenvoudig te realiseren.

 

Betaalrekening & leefgeldrekening

Het is van belang dat er sprake is van twee bankrekeningen. Als u al over twee bankrekeningen beschikt worden deze aangehouden. Anders wordt er een extra rekening geopend bij uw huidige bank. 

 

1) Beheerrekening

Dit is de rekening dat My Financial Concern voor u beheert. Hierop worden al uw inkomsten gestort (bijvoorbeeld uw uitkeringen, toeslagen of salaris) om uw vaste lasten te kunnen voldoen. U heeft geen directe toegang tot deze rekening maar wel inzage. 

 

2) leefgeldrekening 
Dit is de rekening waarop het leefgeld wordt gestort en waar u zelf over beschikt. U zult voor deze rekening een bankpas ontvangen waarmee u kunt pinnen in winkels en geld kunt opnemen bij iedere willekeurige geldautomaat. 

Het leefgeld is het geldbedrag dat u gebruikt om in uw levensonderhoud te voorzien. Naast dit vaste bedrag aan leefgeld dat u periodiek ontvangt kunt u een verzoek indienen voor extra geld. Aan de hand van uw opgebouwde reservering wordt er gekeken of dit mogelijk is. 

 

Inzage:

In het kader van zelfredzaamheid en volledige transparantie heeft u ten alle tijde volledige inzage in beide rekeningen. Onder de tab inzage budgetbeheer & bewindvoering wordt u begeleid naar de pagina van Onview. Met uw inlog gegevens heeft u de mogelijkheid tot inzage in uw bij- en afschrijvingen op de beheer- en/of leefgeldrekening. Telefonisch wordt er geen financiële informatie verstrekt. 

Wanneer u structureel geen toegang heeft tot het internet worden uw maandoverzichten u toegezonden. 

 

Schuldhulpverlening:

Wanneer er sprake is van problematische schulden verzorgen wij de toeleiding naar schuldhulpverlening, zodat er een structurele oplossing voor uw schuldenproblematiek kan worden gevonden.  

 

Budgetbeheer wordt ook aangeraden als er financieel geen recht is op bijzondere bijstand voor het vergoeden van de bewindvoeringskosten. Voor budgetbeheer worden de maandelijkse kosten namelijk aan de hand van de inkomsten en uitgaven bepaald.