Het is belangrijk om te weten of bepaalde wijzigingen in de wetgeving invloed heeft op uw inkomsten en uitgaven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de Toeslagenwet of een verandering in het BTW-tarief.  Deze zaken zijn van invloed op uw ontvangsten en uitgaven en belangrijk om te weten om stabiliteit in uw financiën te kunnen behouden.

Op de Facebookpagina My Financial Concern worden wijzigingen gedeeld op dit gebied. Volg mijn Facebook pagina, deel het met anderen en laten we samen ervoor zorgen voor een stabiele financiële administratie.                      

Verder vind u nog twee belangrijke websites.