Beschermingsbewind 

Beschermingsbewind, wat is dat nou eigenlijk? 

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan toepassen ten behoeve van een meerderjarige die vanwege zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand of het hebben van problematische schulden niet goed in staat is om zijn financiële belangen te behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt. Het wordt ook wel onderbewindstelling genoemd en is bedoeld ter bescherming van het vermogen van de persoon in kwestie. De kantonrechter beoordeelt of u wel of geen beschermingsbewind nodig heeft. Beschermingsbewind wordt in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. 

 

De eerste stap van de daadwerkelijke onderbewindstelling is het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter. Vervolgens zal er binnen enkele weken een uitnodiging voor een zitting volgen. Bij afhandeling roept de rechtbank de clie╠łnt op om voor de zitting te verschijnen. Dit duurt ong. 10 minuten. De rechter wil van u persoonlijk horen waarom u onder beschermingsbewind wilt en of er familieleden zijn die daar bezwaar tegen hebben. De aangewezen bewindvoerder zal tijdens deze zitting ook aanwezig zijn. De kantonrechter zal beoordelen of het wenselijk en noodzakelijk is om de maatregel van beschermingsbewind in te stellen en of de voorgedragen bewindvoerder ook daadwerkelijk geschikt is om deze taak te verrichten. 

 

Na de beoordeling van de situatie volgt een uitspraak op kort termijn. Wanneer u onder beschermingsbewind staat bij My Financial Concern, neemt u geen zelfstandige beslissingen meer over uw eigen financiën. Als bewindvoerder neem ik die taak van u over. Als bewindvoerder neem ik beslissingen over uw vermogen, goederen en indien aanwezig ook schulden.

 

De griffiekosten voor de zitting bij de rechtbank bedragen €81,00. Deze kosten worden bij de cliënt in rekening gebracht. Indien de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand kan dat voor deze kosten aangevraagd worden. 

 

Taken van de bewindvoerder
- Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat uw vaste lasten worden betaald van uw inkomen en dat u uw leefgeld ontvangt. Ze controleert ook of u voldoet aan alle rechten en plichten. 

- Uw leefgeld wordt bepaald op basis van uw ontvangen inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van uw inkomen, uitgaven en bestedingsruimte wordt maandelijks een deel van uw inkomen gereserveerd. 

- My Financial Concern houdt de financiële administratie voor u bij. Een eenvoudige belastingaangifte wordt jaarlijks voor u ingevuld (box 1).               Jaarlijks zal er ook een verzoek tot kwijtschelding worden ingediend voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Komt u hiervoor niet in aanmerking, dan worden deze kosten meegenomen in het budgetplan. 

- Er wordt uitgezocht of u in aanmerking komt voor allerlei tegemoetkomingen, zoals toeslagen, een voorlopige teruggave belastingdienst, Toeslagenwet UWV, individuele inkomenstoeslag, maatschappelijke participatie enz. 

- Als er sprake is van eventuele schulden worden deze geïnventariseerd. De bewindvoerder brengt deze in kaart en verzorgt de aanmelding schuldhulpverlening. 

 

Let op! Beschermingsbewind is tot uitspraak vrijwillig, tenzij cliënt door een zorginstelling is aangemeld. Als de uitspraak geweest is en My Financial Concern uw betalingen overneemt is het niet meer vrijwillig.